Hur gör man hösilage?

Här kommer en kort beskrivning på hur man gör ett perfekt hösilage!

Allt börjar året innan då man sår bra gräsfrön av rätt sort som passar hästar och ger dom rätta näringsvärdena. De är även mycket viktigt att få en jämn och fin åker så man inte riskerar att få jordinblandning vid slåtter.  Vallarna ligger sedan 3-5 år beroende på hur bra dom är.

Med gödslingstidpunkt och mängd kan man påverka de önskade näringsvärdena i hösilaget. Jag gödslar alltid med konstgödning för att inte riskera att få gödselbakterier i fodret.

Slåttertidpunkten är mycket viktig. Olika åkrar utvecklas olika fort och därmed får man slå gräset vid olika tidpunkt. Man kan inte säga att ett sent skördat gräs har mindre näringsvärde är ett tidigt skördat. Här måste man ta prover och se vad man har på åkern. Jag skördar oftast mellan 15 juni – 20 juli.

Under skörd slår jag gräset med en slåtterkross som bredsprider allt gräs och lägger det som en matta på marken. Efter en torktid på 1-2 dagar tar jag prover för att se så torrsubstansen är rätt och sedan strängas allt ihop med en bra strängläggare som garanterat inte tar med jordpartiklar i gräset.

Pressning görs med en hårdpress New Holland BB 940 som pressar mycket hårdare balar än vad en rundbalpress klarar av. Plastningen sker direkt av en fyrkantsinplastare som automatiskt lägger 12-14 lager plast beroende på hur torrt materialet är. Flera gräsprover tas på varje åker för analys.

Balarna samlas ihop inom 24 timmar och läggs på en säker plats med grusad grund.

Balarna transporteras sedan löpande ut till kunder under hösten och vintern.